Inscripcions

Inscripcions pel torn de colònies del 1 al 4 d’abril de 2023 a la casa “Ca Manxol” de Rasquera obertes.

Per formalitzar la inscripció necessitareu els següents documents:

  • El full d’inscripció que haureu de descarregar, imprimir, omplir i signar.
  • El justificant de pagament de 159€ per infant al número de compte ES84 0182 2514 6802 0005 8142 (com a concepte poseu el nom de l’infant).
  • Còpia de la targeta sanitària de l’infant.

Una vegada tingueu tots els documents anteriors podeu omplir el següent formulari i adjuntar-los per formalitzar la inscripció.

https://forms.gle/pVnse5ijFMAShPp29