Inscripcions

La data per formalitzar l’inscripció de les colònies d’aquest estiu és el 17 de maig, de les 19h a les 21h al pati de les Escoles Velles de Montbrió del camp. Degut a la situació de pandèmia ens col·locarem al pati de les Escoles Velles i s’hauran de portar les inscripcions impreses i omplertes abans d’entrar al recinte.

Podeu consultar la Llista d’admesos i reserves per saber si la vostra filla o fill ha estat admès a les colònies i ha de formalitzar l’inscripció.

Documentació obligatòria que s’ha d’entregar per formalitzar l’inscripció:

  • Inscripció colònies 2021 (Amb les dades correctament omplertes per a cada nena i nen)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de la nena o nen inscrit
  • Fotocòpia del seu llibre de vacunes
  • Resguard de pagament si és per transferència bancària

També ens podeu fer arribar tota la documentació per correu electrònic a coloniesmontbrio@gmail.com.

El preu de les colònies és:

  • 355€ per nena o nen.
  • 690€ per a inscripcions de 2 germans.

Es podrà portar en efectiu el dia 17 però ha de ser el preu exacte, o per transferència bancària al número de compte especificat al full d’inscripció.

En cas de que un alumne no formalitzi l’inscripció el dia 17 de maig i no avisi al grup de Colònies Montbrió perdrà la seva plaça i avisarem al número de reserva que toqui per a que ocupi la plaça.